Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Ni läste rätt, funktionsvariationer inte funktionsnedsättning. Idag har man valt att kalla olika funktionella avvikelser för variationer – för att ge det bättre klang. Men en funktionsvariation kan innebära alltifrån förlamade ben till hjärnskada. Detta inlägget ska handla om neuropsykiatriska funktionsvariationer. När man talar om dessa är det oftast störningar inom autism- och ADHD spektrat man talar om. Vilka tidiga tecken man ska leta efter och hur man förebygger närliggande problematik, är två av de viktigaste aspekterna med den neuropsykiatriska diagnosen.

Vad är en neuropsykiatrisk diagnos?

De neuropsykiatriska diagnoserna baseras på olika kognitiva tester, som vittnar om hjärnans funktion. Någon med en neuropsykiatrisk diagnos har nämligen en hjärna som arbetar och processar information och intryck olika. Detta kan till och med stundom synas på hjärnröntgen.

ADHD-spektrum

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity disorder. Det är en diagnos som kännetecknas av bristande koncentrationsförmåga och hyperaktivitet. Med i spektrat talar man ofta om två huvuddiagnoser; ADHD och ADD. Det som skiljer ADD från ADHD är den fysiska hyperaktiviteten. En person med ADD är oftast inte fysiskt aktiv, utan snarare mentalt aktiv.

Tidiga tecken på ADHD är till exempel:

 • Barnet har svårt att koncentrera sig på saker som uppleves som tråkiga
 • Barnet glömmer och tappar bort sina saker
 • Barnet har problem i skolan, till följd av koncentrationsproblematik och bristande tålamod
 • Barnet brister i hänsyn till sin omgivning, till följd av bristande tålamod
 • ADHD; barnet är väldigt aktivt och rastlöst, spring i benen.
 • ADD; barnet dagdrömmer ofta och man kan vara tvungen att upprepa namnet många gånger innan man får kontakt.

ADHD behandlas ofta med till exempel koncentrationsmedicin. Utöver det handlar det mer om strategier, så att vardagen blir friktionsfri och produktiv. Det finns alltså ingen vaccination i stockholm att ta, för att slippa koncentrationsproblematik och dagdrömmeri.

Autismspektrum

Autism är en diagnos som kännetecknas av flexibilitetsproblematik och bristande social förmåga. När man talar om autismspektrumet talar man ofta om två huvuddiagnoser; autism och Asperger. Dessa, likt ADHD och ADD, påminner om varandra. Men man skulle kunna påstå att Asperger är den mildare formen av autism.

Tidiga tecken på autism:

 • Barnet har svårt med ögonkontakt och beröring
 • Barnet har specifika intressen
 • Barnet har annorlunda kroppshållning
 • Barnet går på tå
 • Barnet har svårt för förändring; bristande flexibilitet och spontanitet
 • Barnet har svårt att läsa av kroppsspråk och förstå sociala koder
 • Autism; barnet undviker i högre grad kontakt med andra barn
 • Asperger; barnet försöker ta kontakt med andra barn, trots att hen inte förstår det sociala samspelet

Var ute i god tid

Om du upplever att ditt barn (eller att du själv) har problem i vardagen som kan härledas till en neuropsykiatrisk diagnos, är det viktigt att ta tag i det. Om man är ute i god tid kan man arbeta förbyggande och förhindra att problematiken eskalerar. Det är viktigt att man förstår varför man är som man är. Om du däremot inte upplever att din förmodade diagnos stör vardagen, behöver du inte uppsöka vård och utredning.