En tumme upp

Vikten av att bibehålla ett psykiskt välmående på arbetsplatsen

Psykisk ohälsa kan vara ett stort problem på vissa arbetsplatser. Det är något som inte syns på utsidan men ändå verkligen kan vara tufft för många. Om man inte mår bra kan det i längden leda till sjukskrivningar och liknande vilket kan bli väldigt kostsamt för företaget. Psykisk ohälsa kan handla om allt från dålig arbetsmiljö till mobbning bland arbetskamrater. Företaget bör fånga upp dessa signaler så snart de märker något, det kan förhindra att det blir mycket värre. Ibland kan det vara en väldigt hård företagskultur som gör att nya medarbetare aldrig kommer känna sig välkommen i gruppen. Som chef är det viktigt att prata om detta och bygga upp ett förtroende bland sina medarbetare där man kan prata med varandra.

Jobba med företagskulturen

Händer håller i en mobiltelefon

Ibland behöver man utöka sin personalstyrka. Placera personal kan hjälpa till med att matcha rätt anställd till rätt arbetsplats på ett smidigt sätt. När en ny kommer till en arbetsplats är det första intrycket väldigt viktigt. Prata om hur man behandlar varandra på möten och våga ta upp om det är något som inte är bra. Att gå till en arbetsplats med en klump i magen är inte roligt, det ska ingen behöva göra. Då vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på vår arbetsplats så är det viktigt att vi trivs och mår bra psykiskt.

Psykisk ohälsa är viktigt att prata om

Om man själv som chef eller medarbetare känner sig lite osäker på vad som gäller finns mycket bra information på Arbetsmiljöupplysningens hemsida att ta del av. Där finns vägledning och information om hur man kommer i kontakt med människor för att få hjälp. Psykisk ohälsa är något som det inte pratas om så mycket vilket är synd, det är något som behöver lyftas. Kanske man omedvetet gör något som inte är helt bra, ta då upp det med varandra!