Psykologi- ett viktigt område i en MBA

Psykologi handlar om att studera hur hjärnan fungerar och där ingår att forska på människors beteende och tankar. Att studera hur människor tänker, väljer och agerar enskilt och i grupp är inte något man studerar bara inom utbildningar som är rena psykologiprogram, utan i många andra discipliner. Ett exempel är en utbildning som executive mba som är en populär och eftertraktad vidareutbildning för många ekonomer och andra som jobbar i företagsvärlden. Vilka områden inom psykologin kan ingå i en MBA?

Mental träning

Något som människor gjort i tusentals år men som fått ett uppsving senaste åren är mindfulness och andra typer av meditation i syfte att träna psyket. Det kan ha positiva effekter på bland annat fokus och stress. En skola i Göteborg införde mindfulness på schemat och upptäckte att skolresultaten förändrades positivt. Mindfulness är numera ett vanligt inslag även i arbetslivet, och vissa organisationer har det som en del av sin strategi för friska och produktiva medarbetare.

Personlighetspsykologi

Det område som många tänker på när de hör ordet psykologi är personlighetspsykologi. Alla hjärnor fungerar inte likadant och människor kan avvika från normen på olika sätt. Den som läser en MBA har nytta av att lära sig mer om hur olika personligheter i ett team fungerar tillsammans och hur vissa i teamet kan ha drag av olika funktionsvariationer som är viktiga att ta hänsyn till men som kan vara en styrka i arbetet. Ett exempel är neuropsykiatriska funktionsvariationer där diagnoser som ADHD och autismspektrumstörning ingår.

Socialpsykologi

Att studera hur människor fungerar i grupp och ute i samhället är en viktig del i en MBA, och det är också vad socialpsykologi handlar om. Vilka produkter vill människor ha? Hur får man en organisation att må bra tillsammans och leverera bästa möjliga arbete? Denna typ av frågor kommer den som läser en MBA bland annat att avhandla.