Sexologi ur ett psykologiskt perspektiv

Sexualitet är ett ämne som berör oss alla mer eller mindre på ett eller annat vis. Utan sexualitet hade vi inte funnits överhuvudtaget. Sexualiteten har varit omgärdat med många tabun under årens lopp, men har blivit öppnare på senare tid med exempelvis legaliseringen av homosexualitet, de växande köerna för transformering med mycket mera. Många tänker nog att sexologi mest handlar om biologi – hur våra könsdelar ser ut och hur våra orgasmcyklar fungerar till exempel. Så är det inte! Sexologi kan kopplas samman med många områden: juridik, sociologi, hälsa och religion bland annat. Men mest hänger sexologin intimt samman med psykologi, relationer och mående på ett komplext sätt. Vi har alla våra egna upplevelser och uppfattningar av sexualitet – och så måste vi kanske försöka länka samman det med någon annan, som har helt andra värderingar! Ibland måste vi omvärdera våra egna tankar om sex, när vi åldras, blir sjuka, har funktionsnedsättningar med mera…

Sexualitetens motsägelsefulla sidor

Det är så krångligt med sexualitet! Sex är tätt sammanlänkat med mående. Mår vi bra, har vi bra förutsättningar för bra sex och tvärtom! I den bästa av världar är sex en bra och skön erfarenhet. Orgasmen har liknats vid en helig upplevelse. Men det finns mycket som kan trassla till även en bra sexualitet. Mår vi dåligt, blir sexualiteten dålig. Om du har värk, är deprimerad, eller stressad, påverkas sexualiteten ofta negativt. Vissa läkemedel gör att lusten bara försvinner. Så vid många medicinska tillstånd blir det viktigt att samtala om sexualiteten – vilket forskning visat att det inte alls är en självklarhet att det görs, exempelvis inom vården. Det har också på många sätt konstaterats att sex kan bli oerhört problematiskt i nära relationer. I vardagen kan sex till exempel användas som makt- eller påtryckningsmedel, våld och övergrepp utövas inom det sexuella området och sexkonsumtion kan utvecklas till ett missbruk. Vi vet att missbruk av alla slag påverkar nära relationer, men ett sexuellt sådant har så många fler sårbarhetsfaktorer, just i relationer, som påverkar vår allra innersta psykologi.

Att ha kul sex

Tidigare sågs sexualitet mer som en drift. Det var något som fanns i vår biologi, som vi inte kunde styra och som skulle kontrolleras. I dag ses det mer som en lust och en njutning. Det är en stor skillnad mellan de uppfattningarna. Driften kan jag inte styra, men i lusten är det viktigt att uttrycka och välja det jag själv vill ha. Sammanlänkat med lusten finns det många andra viktiga begrepp. Njutning, som innefattar till exempel lycka och välmående, är ett av dem. Nyfikenhet och upptäckarlusta hör också till det området. sådant som sexleksaker och andra hjälpmedel kan ge vår sexualitet möjlighet att verkligen ge oss in i den roliga delen av sexualiteten. Vi kan upptäcka nya underbara ställen på kroppen och sätt att njuta som vi inte visste fanns! Vårt välmående, alltså lust, ökar genom enkel hjälp – när vi själva får frihet att säga vad vi verkligen vill.