KBT – en mångsidig behandlingsmetod

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, utvecklades ursprungligen för att behandla depression. Det är en behandlingsmetod (eller ett samlingsnamn för flera olika behandlingsmetoder) som fokuserar på att patienten ska utveckla strategier för att hantera och lösa sina problem, och förändra negativa tankemönster och beteenden. Tack vare behandlingens effektivitet används KBT idag långt ifrån bara för att behandla depression och liknande besvär, som ångest, paniksyndrom och social fobi. KBT har nämligen använts effektivt vid behandling av bland annat sömnbesvär och fobier (även mot mer konkreta saker än socialt umgänge), liksom mot konkreta problem som att sluta röka och att gå ned i vikt.

Det sistnämnda bevisades bland annat i en studie som genomfördes vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. I studien användes KBT för gruppbehandling under 11 sessioner, då man försökte identifiera orsakerna till patienternas överätande, till exempel stress och andra negativa känslor. KBT-behandlingen gav sedan patienterna verktygen för att förändra dessa tankar och känslor, vilket gav upphov till ”effektiv och varaktig viktminskning”.

Lisbeth Stahre, som står bakom studien, hoppas att denna behandlingsmetod så småningom ska ingå i vårdens standardutbud av behandlingar för övervikt, fetma och hetsätande. Än så länge är dock studien så pass ny att det inte kommer att bli aktuellt förrän längre fram i tiden. Under tiden får man med andra ord nöja sig med andra metoder för att försöka gå ned i vikt, till exempel måltidsersättningar som Yokebe, som hjälper till att hålla nere kaloriintaget, och motion. För att viktnedgången ska vara varaktig måste man nämligen förändra sina livsvanor i grunden.