PTSD – posttraumatiskt stresssyndrom

För inte så länge sedan var det få människor som alls hade hört talas om PTSD. Idag är kunskapen lite större genom exempelvis media, internet och film. Bokstäverna PTSD står för posttraumatic stress disorder och är ett tillstånd som kan uppkomma efter att en person har genomgått något traumatiskt. Traumat kan vara en engångshändelse eller något som har varit återkommande och pågått en längre tid. Att drabbas av PTSD kan ge stora svårigheter i vardagen och kan också vara svårt att förstå och hantera för närstående. Efter det att tillståndet uppmärksammats och klassificerats har det också utvecklats en rad behandlingar för att dämpa eller helt bli fri från syndromet. Vanligen bryter det ut inom sex månader efter traumat har inträffat.

Symtom och behandlingsmodeller

Ofta får den drabbade en personlighetsförändring eller en akut stressreaktion innan PTSD bryter ut. Vanliga symptom på syndromet är ökad vaksamhet, lättskrämdhet, flashbacks till traumat samt minnesstörningar. Andra symtom inkluderar koncentrationssvårigheter, ökad aggression, känslokyla, sömnproblem och depression. Det här är alltså ett tillstånd som kan ställa till livet ordentligt och hindra den drabbade från att ha en fungerande vardag. När det gäller behandling har rekommendationerna varierat genom åren. TIll att börja med finns tre olika psykologiska behandlingar – olika sorters terapi – som kan hjälpa den drabbade att att bearbeta och komma ur sin situation. Nyligen provades ecstacy vid behandling av PTSD med stor framgång och man kämpar nu för att få den behandlingen godkänd för att kunna hjälpa fler. Tidigare har man exempelvis kunnat använda sig av en form av antibiotika som hjälper personen att ta till sig terapin bättre. De mest vanliga medicinen att använda i sammanhanget är dock SSRI – en form av antidepressiva mediciner.

Vem kan drabbas av PTSD?

Kan vem som helst drabbas av PTSD? Det enkla svaret är ja. Människor är olika vilket betyder att vi också drabbas och reagerar olika. En händelse som en person kommer över ganska snabbt kan hos en annan person resultera i PTSD. Hur stor risk någon har att drabbas är svårt att säga i förväg. En sak som komplicerar det hela ytterligare är att en händelse kan vara traumatisk för en person men inte för en annan. Därför är det också viktigt att man inte viftar bort symtom när de kommer genom att tänka att “det var egentligen inte en så stor sak” eller “NN mår ju inte så här”. Att få vård i tid är viktigt då tillståndet annars riskerar att bli kroniskt. Vill du läsa mer om behandlingar kan du klicka här. Har du någon i din närhet som är drabbade? Då kan du söka stöd i anhörigföreningar eller via din lokala vårdinrättning.