Så undviker du att drabbas av psykisk ohälsa vid artros

Att ständigt ha mer eller mindre ont i kroppen kan inskränka på mer än den fysiska rörligheten. Idag mår många som drabbas av ledbesvär, till exempel artros, psykiskt dåligt. Som tur är finns saker du kan göra för att både förbättra din fysiska och psykiska hälsa.

Att känna smärta är aldrig något som gör en glad. Sjukdomar som artros minskar ofta den fysiska förmågan, något som gör att du kan känna dig hämmad och inte vilja ta del av sociala sammanhang. Det kan i förlängningen leda till isolation och psykisk ohälsa. Så behöver det dock inte vara. När det gäller artros har forskningen kommit ganska långt. Läs vidare och lär dig hur du får ett lyckligare liv med artros.

Träning hjälper

När det gör ont i kroppen är träning kanske det sista du vill tänka på. Du bör dock tänka om, eftersom träning faktiskt är ett av de bästa sätten att mildra smärtan. Det beror på att artros kommer av förslitningar i ledbrosket. Genom att stärka den omkringliggande muskelvävnaden behöver inte brosket ta lika mycket stryk. Länge sa man att löpning var något som skulle undvikas vid artros. Nya rön säger dock att om löpningen utförs på rätt sätt kan det vara mycket bra att ge sig ut i spåret om du har artros. Löpning ger också endorfiner som lyfter humöret. Man har också utvecklat en ny app som sägs kunna halvera smärtan hos de som har artros. Även appen jobbar med fysiska övningar avsedda att stärka musklerna kring det skadade ledbrosket.

Prata med någon

När du har problem som är fysiska kan det ibland vara svårt att förstå varför du ska söka samtalshjälp. Många tänker att en psykolog knappast kan läka ett trasigt ledbrosk. Det är dock en tankevurpa att tänka så. I samtal med en professionell psykolog kan du få nya infallsvinklar och synsätt, du kan helt enkelt lära dig hantera din problematik på ett mer konstruktivt sätt. Idag är det dessutom enklare än någonsin att söka samtalshjälp. Många psykologer och terapeuter arbetar digitalt, något som underlättar för dig som bor avsides eller på annat sätt är förhindrad att ta dig någonstans. Känner du att din fysiska sjukdom påverkar din psykiska hälsa är alltså psykologsamtal en bra lösning.

Umgås med andra med samma problem

Ibland kan tillvaron kännas ganska ensam för de som har smärtsjukdomar. Det är lätt att tänka att du är den enda och att ingen förstår hur du har det. Om du känner så är det bra om du kan söka dig till någon stödgrupp för människor i samma situation som dig. Fråga på din vårdcentral om det finns någon sådan i ditt område. På nätet kan du också hitta en mängd digitala stödgrupper. Att få samtala med andra som har samma problem kan minska känslan av ensamhet. Det finns dessutom en mängd tips på hur du kan underlätta vardagen att hämta i stödgrupper.