Därför bör du gå till en psykolog

En mycket vanlig missuppfattning är att man måste vara mycket deprimerad eller må psykiskt dåligt för att kunna gå till en psykolog, men så är inte fallet. Den här missuppfattningen har i sin tur lett till att färre människor vill använda sig av psykoterapi, även om det faktiskt skulle kunna komma till stor nytta.

Det finns många anledningar till varför psykoterapi är något som alla människor borde titta närmare på. Naturligtvis är det viktigt att du får hjälp om det är så att du mår dåligt i din vardag, men även för den som är medberoende eller faktiskt mår helt okej så finns det något att hämta. Här nedan har vi listat några av de främsta anledningarna till varför du bör testa på behandlingsformen. Du kommer inte bara att få bättre självinsikt, du kommer även att bli en bättre vän, förälder, partner eller syskon.

Bättre självkänsla och möjlighet att acceptera dig själv

Det är inte helt ovanligt att man kan känna sig otillräcklig, speciellt inte med de höga krav som samhället har satt på människor idag. Vi ska ha en riktigt vältränad och snygg kropp, samtidigt som vi ska kunna prestera till max på arbetet. Naturligtvis ska vi också var riktigt goda vänner som alltid ställer upp och föräldrar som ägnar många timmars kvalitetstid på att leka med barnen. Det är lätt att man börjar tvivla på sig själv när man inte uppnår dessa orimliga krav. Med hjälp av psykoterapi kan du lära dig att acceptera den du är och ha en bättre och mer positiv inre dialog med dig själv.

Bättre självinsikt

Med hjälp av en psykolog kan du läka gamla sår, men du kan också bli inbjuden till en ny värld av självkännedom som du aldrig har upplevt tidigare. Det här är en mycket vanlig anledning till att människor söker sig till psykoterapi. Man vill fokusera på händelser som har inträffat i det förflutna och som kanske har påverkat den man är idag, tankar, beteenden, prioriteringar och liknande. En psykolog kan hjälpa dig att reda ut och nysta upp.

Utveckla en egenskap hos dig själv

Återigen är det viktigt att förstå att psykoterapi inte bara är till för den som mår dåligt, utan hit kan du också vända dig om du vill ha hjälp att utveckla en egenskap som du har. Det kan t.ex. handla om att du vill bli bättre på att tala inför grupp, att du vill ha en större social kompetens eller att du vill få vägledning och rådgivning i hur du kan bli bättre i skolan. Det har ingen betydelse om du har problematik med denna egenskap idag eller inte. Du kan vara hur duktig talare som helst, men ändå vilja bli bättre.