Hur blir man psykolog?

Många börjar studera psykologi redan i gymnasiet, och om man fastnar för ämnet och känner att det är något man skulle vilja arbeta med i framtiden, kan psykolog vara rätt yrke för en.

För att bli psykolog behöver man gå en fem år lång utbildning (motsvarande 300 högskolepoäng) och komplettera denna med praktisk tjänstgöring. Det sistnämnda krävs för att man ska bli legitimerad psykolog, och står bestämt i Socialstyrelsens föreskrifter.

Utbildningen till psykolog, som helt enkelt kallas Psykologprogrammet, finns vid flera svenska universitet, bland annat Stockholms universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Under utbildningens gång går man dels igenom praktiska kurser med tekniker som är nödvändiga för yrket, som intervjuteknik, dels rent teoretiska kurser för att studenterna ska tillgodoses den kunskap de behöver för att kunna ställa diagnoser. Man studerar bland annat utvecklingspsykologi, sociologi, gruppsykologi, kognitiv psykologi, biologisk psykologi, psykopatologi och psykosomatik samt personlighetspsykologi. Dessutom går man under utbildningen igenom de etiska och juridiska aspekter som ligger till grund för en psykologs arbete.

För att vara behörig till utbildningen behövs dels grundläggande högskolebehörighet, dels att man har läst Matematik B och Samhällskunskap A. Det är dock inte några intagningsprov till utbildningen, utan urvalet sker på betyg och på högskoleprovet.

Något som kan vara viktigt att tänka på när man är färdigutbildad och ska starta en egen mottagning är att man ibland kan få patienter som knappt talar svenska. Därför kan det vara bra att ha kontakt med en tolkförmedling, så att man alltid kan få tag i en tolk i det aktuella språket. Du hittar en tolkförmedling i Stockholm som kan hjälpa till med sådant på Herotolk.se.