Psykoterapins fader Freud

 

Sigmund Freuds namn är för evigt förknippat med psykoterapi och i allmänhet brukar man till och med kalla honom för ”psykoterapins fader”. Det som skilde honom från den mängd av vetenskapsmän och filosofer som redan experimenterade, skrev och forskade i ämnet, var att han utvecklade en ny behandlingsmetod där han i princip bara lät patienten prata och inte kom med egna förslag eller idéer. Freud var också extremt intresserad av drömmar och hur de påverkar vårt sinne liksom hur mänsklig sexualitet är djupt genomgående i vårt själsliv.

Denne världsberömde neurolog var judisk österrikare och började sin karriär genom att studera och publicera skrifter om hjärnans anatomi. Genom att arbeta i sjukhusmiljö fick han träffa och betrakta många patienter och på ett mycket tidigt stadium började han intressera sig för psykologi och psykiatri.

En av de många faktorer som fick Freud att intressera sig för drömmar och hur man genom att tolka dem kan hitta källan till många psykiska problem av varierande nivå, var faderns död på slutet av 1800-talet. Freud var redan i fyrtioårsåldern och drabbades av djup depression under sorgeperioden och han konstaterade att detta reflekterades i hans drömmar som var oroande, otäcka och ofta oförklarligt stressingivande.

En annan enormt berömd teori som Freud etablerade var den sexualpsykologiska. Till exempel såg han en relation mellan rökning och amning där den vuxna människan suger på en cigarett snarare än sin mammas bröst och att cigarrer var mannens substitut för penisen som man nu rökte istället för att leka med. På liknande vis såg han ett samband mellan kvinnors hysteri och deras sexualliv som på den tiden ofta var undantryckt och skambelagt.

Freud intresserade sig även för religion och människans konstanta behov av en spirituell ledare. Detta ansåg han vara ett slags faderssubstitut som människor skapat en illusion av för att ha moraliska tumregler i samhället. Han hoppades på att man en dag skulle kunna ersätta detta med logik och vetenskap.

Med Hitlers och nazismens framtågande tvingades Freud till sist fly till England och ändade sina dagar i London. Här besöktes han av många av tidens celebriteter som Salvador Dali och Virginia Woolf men dog ett år senare av ett antal morfinöverdoser efter att hans cancer i käken blivit alldeles för outhärdlig. Trots att många av hans teorier idag förkastats var han en stor pionjär inom psykologin och hans namn kommer för alltid att associeras med psykoterapi.