OCD: en introduktion

 

OCD är ett syndrom som idag påverkar många människors psyken och kan vara så handikappande att personen inte kan fungera normalt i vardagslivet. Namnet på detta tillstånd är en förkortning av engelskans Obsessive Compulsive Disorder vilket på svenska brukar översättas till tvångssyndrom. Vill man lära sig om detta finns det mycket information att tillgå men vårdguidens hemsida har skrivit bra och enkelt om detta tillstånd; hur man kan identifiera det, behandla det och var det finns hjälp att tillgå. Det är ganska vanligt med OCD och tillståndet brukar oftast handla om ett överdrivet kontrollbehov.

Misstänker man att man själv eller att någon i omgivningen har OCD kan det vara bra att lite försiktigt prata med personen i fråga om det. Man kan uppmuntra dem till att söka hjälp men det är samtidigt viktigt att inte på något sätt vara fördömande eller att förlöjliga tillståndet, då detta kan förvärra problemet. Om en person inte kan gå förbi en grön bil som står parkerad lite längre fram på gatan så skall man alltså inte börja skratta och säga ”vad är det för knäppheter?” eller springa i förväg för att visa att det inte är farligt. Personen med OCD vet att det inte är farligt men kan helt enkelt inte förmå sig till att komma förbi. Därför bör man istället förhandla och resonera sig fram till ett resultat och ställa frågor som vad är det med färgen eller fordonet som skrämmer? Man kan föreslå att personen ifråga tar ett steg i taget och springer sista biten eller att man går hand i hand. Det finns också mediciner som svårt drabbade personer kan ta och det handlar oftast och lugnande och antidepressiva läkemedel.