Hur man känner igen en psykopat

 

Psykopati är ett mycket allvarligt tillstånd där en individ är oförmögen att vara hänsynsfull eller empatisk inför sin omgivning, gärna orsakar lidande hos andra och ser ner på hela sin omvärld. Det finns olika former av psykopati men över lag brukar man säga att psykopater är störda och känslokalla. Det finns många olika tecken på att en människa är psykopat och uppvisar ens partner några av dem kan det vara en god idé att tänka till lite grann om ens relation med denne.

  • Hög fart. En psykopat rör sig gärna för snabbt genom livet och ser inte alltid konsekvenserna av detta. Det kan handla om att fria alldeles för snabbt eller säga upp sig vid första motgången och är inte att förväxla med ett hett temperament.
  • Självsäkerhet. Psykopater i oförmögna till skamkänslor och anser att de är absolut viktigast i hela världen. Detta förväxlas ibland med sexighet men en riktigt psykopat är inte bara säker på sig själv utan anser sig vara överlägsen alla andra.
  • Isolering. Det är vanligt att psykopater vill ha sin partners fulla uppmärksamhet och gör därför allt för att isolera sin partner från dennes omgivning.