Ångest kan leda till självmordstankar

Olika typer av ångest

Många människor upplever ångest någon gång under sin livstid, vilket är helt normalt. Ångesten är en stark rädsla eller oro man tydligt känner av i kroppen genom exempelvis tryck över…