KBT – en mångsidig behandlingsmetod

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, utvecklades ursprungligen för att behandla depression. Det är en behandlingsmetod (eller ett samlingsnamn för flera olika behandlingsmetoder) som fokuserar på att patienten ska utveckla strategier för…

Hur blir man psykolog?

Många börjar studera psykologi redan i gymnasiet, och om man fastnar för ämnet och känner att det är något man skulle vilja arbeta med i framtiden, kan psykolog vara rätt…