Psykologi

Många gånger få man höra att Sigmund Freud är psykologins fader. Detta är inte helt sant. Psykologin och tankar på hur människans hjärna fungerar kan spåras ända bak till antiken.…

Ångest kan leda till självmordstankar

Olika typer av ångest

Många människor upplever ångest någon gång under sin livstid, vilket är helt normalt. Ångesten är en stark rädsla eller oro man tydligt känner av i kroppen genom exempelvis tryck över…